Thời tiết Kiên Giang theo giờ

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.9 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.67 km/h
Độ ẩm

69%

T7 13/04
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.43 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.63 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.76 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.46 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.62 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.77 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.35

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.42 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.45

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.59 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.34

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.77 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.06

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.28 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.92

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.54 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.15

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.7 km/h
Độ ẩm

41%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.95

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.96 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.51

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.44 km/h
Độ ẩm

43%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.35

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.79 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.67

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.38 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.6

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.53 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.09 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.78 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.9 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.84 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.24 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.51 km/h
Độ ẩm

68%

CN 14/04
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.81 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.93 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.84 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.09 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.73 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.6

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.8 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.31

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.73 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.23

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.06 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.51

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.85 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.33

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.07 km/h
Độ ẩm

41%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.51

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.76

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.51 km/h
Độ ẩm

36%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.03

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

35%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.51

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.68 km/h
Độ ẩm

36%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.41

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.53 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.62

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.63 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.08 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.67 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.61 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.18 km/h
Độ ẩm

60%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Kiên Giang trong 12h tới

Thời tiết Kiên Giang

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

39°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.9 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Kiên Giang