Dự báo thời tiết Rạch Giá - Kiên Giang 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 6:09 pm

Gió
3.75 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 6:09 pm

Gió
5.01 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 6:09 pm

Gió
4.89 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:09 pm

Gió
4.09 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:09 pm

Gió
3.4 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:09 pm

Gió
3.5 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:09 pm

Gió
4.07 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:09 pm

Gió
4.07 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:09 pm

Gió
3.35 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:09 pm

Gió
2.4 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:09 pm

Gió
4.36 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:09 pm

Gió
3.09 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:09 pm

Gió
4.06 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:09 pm

Gió
2.74 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:09 pm

Gió
4.91 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:09 pm

Gió
5.16 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:09 pm

Gió
4.79 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:09 pm

Gió
5.1 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

34°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:09 pm

Gió
4.01 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:09 pm

Gió
3.09 km/h
Độ ẩm

40%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Rạch Giá - Kiên Giang 20 ngày tới


Lượng mưa Rạch Giá - Kiên Giang 20 ngày tới

Thời tiết Rạch Giá

mây đen u ám

31°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

06:01/18:09

Thấp/Cao

25°

/

33°

Độ ẩm

56%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

6.85 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0.58

Bình minh / Hoàng hôn

6:01 am
6:09 pm

Bản đồ thời tiết Windy Rạch Giá