Dự báo thời tiết Rạch Giá - Kiên Giang 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
4.54 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
3.45 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
3.9 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
2.65 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
2.36 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
2.36 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
2.42 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
2.42 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
3.53 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
2.9 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
2.77 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
2.21 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
3.56 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
5.7 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
5.55 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

49%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Rạch Giá - Kiên Giang 15 ngày tới

Lượng mưa Rạch Giá - Kiên Giang 15 ngày tới

Thời tiết Rạch Giá

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:21/18:05

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

31°

độ ẩm

Độ ẩm

84%

áp suất

Áp suất

1010 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.74 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

21°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:21 am
6:05 pm

Bản đồ thời tiết Windy Rạch Giá