Dự báo thời tiết Phú Quốc - Kiên Giang 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.5°/29.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  17.76 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.4°/26.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.9°/27.1°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  8.12 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/17:54
T3 26/09
mưa cường độ nặng
26°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.1°/29°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  72.74 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.8°/26.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.7°/26.9°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  7.68 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/17:53
T4 27/09
mưa cường độ nặng
26°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.6°/26.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  88.74 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.6°/25.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.1°/26.4°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  8.11 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/17:52
T5 28/09
mưa vừa
25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.5°/26°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  94.9%
 • Lượng mưa
  15.22 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.5°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.1°/25.2°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  6.06 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/17:52
T6 29/09
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.7°/27.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  36%
 • Lượng mưa
  2.53 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.3°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.7°/27.1°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.15 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/17:51

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phú Quốc - Kiên Giang 5 ngày tới

Lượng mưa Phú Quốc - Kiên Giang 5 ngày tới

Thời tiết Phú Quốc

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

05:48/17:54

Thấp/Cao

26°

/

29°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.46 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

5.94

Bình minh / Hoàng hôn

5:48 am
5:54 pm

Bản đồ thời tiết Windy Phú Quốc