Thời tiết Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang theo giờ

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.61 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.79 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.51 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.73

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.42 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.52

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.61 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.55

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.54 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.91

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.71 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.24

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.3

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.86 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.79

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.73 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.35

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.61 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.21

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.09 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.58

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.12 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.75

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.98 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.96 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.44 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.29 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.88 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.24 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.67 km/h
Độ ẩm

77%

T2 27/05
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.68 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.93 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.88 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.69 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.73 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.75 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.57 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.78

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.57 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.64

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
5.1 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.66

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.02 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.06

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.22 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.68

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.71 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.71

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.97 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.72

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.97 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.08

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
6.23 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.65

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
6.28 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.63

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
6.48 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.77

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
6.67 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
6.17 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
6.12 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
5.92 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
5.89 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
6.35 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
6.34 km/h
Độ ẩm

75%

T3 28/05
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
6.25 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
6.31 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
5.79 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
5.26 km/h
Độ ẩm

78%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang trong 12h tới

Thời tiết Huyện U Minh Thượng

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

28°

/

34°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.61 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện U Minh Thượng