Dự báo thời tiết Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.81 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
3.68 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
3.68 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
2.38 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
1.43 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
1.84 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
2.03 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
1.62 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
2.34 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
3.77 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
5.07 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
6.9 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
6.89 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
6.04 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
5.04 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

46%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang 15 ngày tới

Thời tiết Huyện U Minh Thượng

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 29°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:21/18:05

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

32°

độ ẩm

Độ ẩm

64%

áp suất

Áp suất

1009 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

5.19 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

20°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:21 am
6:05 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện U Minh Thượng