Dự báo thời tiết Huyện Hòn Đất - Kiên Giang 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

35°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.16 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

36°/30°

temperature
Sáng/tối

29°/32°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.3 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

36°/29°

temperature
Sáng/tối

30°/32°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.36 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

36°/29°

temperature
Sáng/tối

30°/32°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.84 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

36°/30°

temperature
Sáng/tối

29°/32°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.07 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

36°/30°

temperature
Sáng/tối

30°/32°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.48 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

36°/30°

temperature
Sáng/tối

30°/32°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.63 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

35°/30°

temperature
Sáng/tối

30°/32°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.61 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

36°/30°

temperature
Sáng/tối

30°/32°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.32 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

36°/30°

temperature
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

35°/30°

temperature
Sáng/tối

30°/32°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.42 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

35°/30°

temperature
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.12 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

36°/30°

temperature
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.62 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

32°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

35°/30°

temperature
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.19 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

35°/29°

temperature
Sáng/tối

30°/32°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.91 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

35°/30°

temperature
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.8 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

36°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.99 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

35°/30°

temperature
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.94 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

35°/30°

temperature
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.73 km/h
Độ ẩm

44%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hòn Đất - Kiên Giang 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Hòn Đất - Kiên Giang 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Hòn Đất

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 29°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

27°

/

35°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.85 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hòn Đất