Dự báo thời tiết Huyện Gò Quao - Kiên Giang 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:18 pm

Gió
6.51 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:18 pm

Gió
3.19 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:19 pm

Gió
3.85 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:19 pm

Gió
4.29 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:19 pm

Gió
4.26 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

27°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:19 pm

Gió
5.34 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:20 pm

Gió
3.9 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:20 pm

Gió
3.66 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:20 pm

Gió
3.66 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:20 pm

Gió
3.29 km/h
Độ ẩm

67%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Gò Quao - Kiên Giang 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Gò Quao - Kiên Giang 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Gò Quao

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

05:37/18:18

Thấp/Cao

26°

/

30°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

5.14 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:37 am
6:18 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Gò Quao