Dự báo thời tiết Huyện An Minh - Kiên Giang 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.7°/30.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95%
 • Lượng mưa
  4.14 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.6°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.7°/29.4°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  6.82 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:50
T2 02/10
mưa cường độ nặng
26°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.9°/27.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  54.93 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.1°/25.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.6°/25.8°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  7.7 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:49
T3 03/10
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.6°/27.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  32.43 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.3°/25.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/26.1°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  6.46 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:49
T4 04/10
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.3°/28.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  26.36 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.8°/26.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.1°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  6.56 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:48
T5 05/10
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.4°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  15.96 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.9°/26.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.6°/28.3°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  8.2 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:48

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện An Minh - Kiên Giang 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện An Minh - Kiên Giang 5 ngày tới

Thời tiết Huyện An Minh

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

05:47/17:50

Thấp/Cao

26°

/

30°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.14 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

5.12

Bình minh / Hoàng hôn

5:47 am
5:50 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện An Minh