Dự báo thời tiết Huyện An Minh - Kiên Giang 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
7.27 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
5.34 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.87 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
4.05 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
5.04 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.71 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
5.01 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
4.1 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.66 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
3.3 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
2.03 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
1.46 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
2.47 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
3.66 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

26°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
5.25 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện An Minh - Kiên Giang 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện An Minh - Kiên Giang 15 ngày tới

Thời tiết Huyện An Minh

mây cụm

21°

mây cụm

Cảm giác như 21°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:21/18:02

nhiệt độ

Thấp/Cao

21°

/

29°

độ ẩm

Độ ẩm

66%

áp suất

Áp suất

1012 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.98 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

15°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:21 am
6:02 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện An Minh