Dự báo thời tiết Hà Tiên - Kiên Giang 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.3°/31.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  44.8%
 • Lượng mưa
  1.22 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.1°/28.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28°/30.1°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  7.9 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:38/18:19
T2 12/06
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.1°/31.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  51.8%
 • Lượng mưa
  2.7 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.8°/28.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.1°/30.3°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  6.57 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:38/18:20
T3 13/06
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  72.2%
 • Lượng mưa
  2.34 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.1°/28.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.1°/30.8°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  6.71 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:38/18:20
T4 14/06
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.2°/32.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  58.1%
 • Lượng mưa
  0.65 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.7°/28°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27°/31.4°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  6.68 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:38/18:20
T5 15/06
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.9°/32.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  25%
 • Lượng mưa
  0.57 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32°/28.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.2°/31.9°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  7.09 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:38/18:20

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hà Tiên - Kiên Giang 5 ngày tới

Lượng mưa Hà Tiên - Kiên Giang 5 ngày tới

Thời tiết Hà Tiên

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°

Bình minh/Hoàng hôn

05:38/18:19

Thấp/Cao

27°

/

31°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.72 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0.23

Bình minh / Hoàng hôn

5:38 am
6:19 pm

Bản đồ thời tiết Windy Hà Tiên