Dự báo thời tiết Hà Tiên - Kiên Giang 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 6:09 pm

Gió
4.69 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 6:09 pm

Gió
2.61 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:09 pm

Gió
4.05 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:09 pm

Gió
3.62 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:09 pm

Gió
3.08 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:09 pm

Gió
3.22 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:09 pm

Gió
3.52 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:09 pm

Gió
3.52 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:09 pm

Gió
3.44 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:09 pm

Gió
2.87 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:09 pm

Gió
3.07 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:09 pm

Gió
3.07 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:09 pm

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:09 pm

Gió
2.81 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:09 pm

Gió
2.58 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:09 pm

Gió
2.9 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:09 pm

Gió
2.92 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:09 pm

Gió
3.37 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:09 pm

Gió
3.11 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:09 pm

Gió
2.53 km/h
Độ ẩm

40%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hà Tiên - Kiên Giang 20 ngày tới


Lượng mưa Hà Tiên - Kiên Giang 20 ngày tới

Thời tiết Hà Tiên

mây cụm

33°

mây cụm

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

06:00/18:09

Thấp/Cao

25°

/

33°

Độ ẩm

46%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.45 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

7.19

Bình minh / Hoàng hôn

6:00 am
6:09 pm

Bản đồ thời tiết Windy Hà Tiên