Khung cảnh dưới đáy đại dương nếu cạn nước

Cục Quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia Mỹ mô phỏng khung cảnh dưới đáy đại dương theo dữ liệu thu thập từ vệ tinh và tàu thuyền.

Trả lời

Bạn quên chưa bình luận kìa!
Xin vui lòng cho biết tên của bạn