Khổ vì rác và bèo tây ngập kênh Tây

Đoạn kênh Tây (xã Tân Bình, TP.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh). Bèo tây, cỏ, rác thải, xác động vật… đặc mặt nước khiến người dân vô cùng lo lắng. Bởi nước trong dòng kênh này là nguồn phục vụ sinh hoạt, tưới tiêu cho người dân.

Trả lời

Bạn quên chưa bình luận kìa!
Xin vui lòng cho biết tên của bạn