Khi nào Kỷ Băng Hà tiếp theo sẽ diễn ra?

Theo các nghiên cứu, Kỷ Băng Hà tiếp theo được dự đoán sẽ trễ hơn 50.000 năm so với quy luật vì những tác động của hiện tượng Trái Đất nóng lên.

Trả lời

Bạn quên chưa bình luận kìa!
Xin vui lòng cho biết tên của bạn