Khí hậu tỉnh Hải Dương

Hải Dương nằm trong vùng khí hậu đồng bằng Bắc Bộ, có khí hậu nhiệt đới gió mùa, hàng năm có 2 mùa rất rõ rệt với mùa đông lạnh, ít mưa và mùa hè nóng ấm, mưa nhiều.

Hải Dương nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, nhiệt độ trung bình hàng năm là 23,30C, nhiệt độ cao nhất ở mùa hè không quá 24°C, giờ nắng trung bình hàng năm là 1524  giờ, lượng mưa trung bình hàng năm 1.300 – 1.700 mm, độ ẩm trung bình là 85 – 87%.

Hải Dương nằm trong vùng khí hậu đồng bằng Bắc Bộ, có khí hậu nhiệt đới gió mùa, hàng năm có 2 mùa rất rõ rệt với mùa đông lạnh, ít mưa và mùa hè nóng ấm, mưa nhiều. Lượng mưa trung bình trong năm khoảng 1.700mm. Nhiệt độ không khí trung bình các tháng trong năm khoảng 23 – 24oC, tổng tích ôn cả năm khoảng  8.500oC.

Số  giờ  nắng  khoảng  1.350giờ/năm,  tổng  bức  xạ  vượt  quá 100KcaL/cm2/năm. Độ  ẩm không khí khá cao, dao động từ 80% đến 90%.

Điều kiện khí hậu đó rất thích hợp cho trồng lúa, cây thực phẩm, cây ăn quả – là nguồn nguyên liệu quan trọng phát triển công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm.

Mưa bão xuất hiện vào tháng 7,8,9 đi ekfm giông lốc và mưa đá. Tần suất sương muối thuwowgn xảy ra vào các tháng 12 và tháng 1.

Tổng hợp

Trả lời

Bạn quên chưa bình luận kìa!
Xin vui lòng cho biết tên của bạn