Khí hậu tỉnh Đồng Tháp

Đồng Tháp nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới, đồng nhất trên địa giới toàn tỉnh, có 2 mùa rõ rệt, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau.

Nhiệt độ của Đồng Tháp nóng ấm quanh năm. Nhiệt độ trung bình hàng năm là 27,040C. Tháng có nhiệt độ trung bình cao nhất là tháng 4: 28,80C, tháng nhiệt độ trung bình thấp nhất là tháng giêng: 24,80 C. Độ chênh lệch của nhiệt độ trung bình hàng năm khoảng 3- 40C.

Độ ẩm của không khí biến đổi khá lớn theo mùa, theo ngày đêm. Độ ẩm trung bình hàng năm khoảng 82,5%.

Số giờ nắng trung bình là 6,8 giờ/ngày. Tháng có giờ nắng trung bình cao nhất là tháng 2 – 3: 9,1giờ/ngày. Tháng có giờ nắng trung bình thấp nhất là tháng 9: 5,1 giờ/ngày. Từ tháng Giêng đến tháng Tư, trung bình mỗi ngày có 8 – 9 giờ nắng, các tháng mùa mưa trung bình mỗi ngày có 5,5 giờ. Tổng số giờ nắng hàng năm lên đến 2491 giờ.

Do nhiệt độ trung bình hàng năm cao, số giờ nắng lớn nên lượng bốc hơi trung bình hàng năm lên đến 1.600 mm. Tháng có lượng bốc hơi cao nhất là tháng 4: 187,8 mm, tháng có lượng bốc hơi thấp nhất là tháng 8: 119,1 mm.

Lượng mưa trung bình hàng năm lên đến gần 1.500 mm. Tháng có lượng mưa cao nhất là tháng 10: 248 mm, tháng có lượng mưa ít nhất là tháng 2: 4mm. Tổng lượng mưa trong những tháng mùa mưa lớn hơn rất nhiều lần lượng mưa vào mùa khô.

Số ngày có mưa cũng phân bố không đều. Thường thì tháng có lượng mưa cao nhất trùng với tháng có ngày mưa nhiều nhất. Tháng 10 có số ngày mưa nhiều nhất 19,6 ngày. Tháng có số ngày mưa ít nhất là tháng 2. Trung bình mỗi năm có 120 ngày có mưa.

Tổng hợp

Trả lời

Bạn quên chưa bình luận kìa!
Xin vui lòng cho biết tên của bạn