Khí hậu tỉnh Bình Thuận

Bình Thuận là tỉnh duyên hải cực Nam Trung Bộ, nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của địa bàn kinh tế trọng điểm phía Nam. Trung tâm tỉnh là thành phố Phan Thiết.

Bình thuận nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, nhiều nắng, nhiều gió. Bình Thuận là tỉnh không có mùa đông và khô hạn nhất cả nước. Khí hậu nơi đây phân hóa thành 2 mùa rõ rệt là mùa mưa và muùa khô. Mùa mưa thường bắt đầu từ tháng 5 đến thaáng 10, muùa khô từ tháng 11 đến tháng 4năm sau. Tuy nhiên, trên thực tê mùa mưa chỉ tập trung vào 3 tháng 8, 9 và tháng 10, vì vậy mùa khô thực tế thường kéo dài.

Nhiệt độ trung bình năm là 27,0 oC, lượng mưa trung bình năm1.024 mm, độ ẩm tương đối 79%, tổng số giờ nắng năm là 1.459

Tổng hợp

Trả lời

Bạn quên chưa bình luận kìa!
Xin vui lòng cho biết tên của bạn