Dự báo thời tiết Nha Trang - Khánh Hòa 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.9°/28.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96%
 • Lượng mưa
  7.46 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.5°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.7°/27°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.32 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:32/17:33
T3 03/10
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.5°/29.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  7.88 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.8°/25.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.21 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:32/17:32
T4 04/10
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.7°/30.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  56.6%
 • Lượng mưa
  3.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31°/26.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.9°/27.8°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.07 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:32/17:31
T5 05/10
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.1°/30.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  82.4%
 • Lượng mưa
  1.95 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30°/26.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.7°/29.5°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.15 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:32/17:31
T6 06/10
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.8°/31.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  3.95 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.7°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.5°/28.8°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.62 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:32/17:30

Nhiệt độ và khả năng có mưa Nha Trang - Khánh Hòa 5 ngày tới

Lượng mưa Nha Trang - Khánh Hòa 5 ngày tới

Thời tiết Nha Trang

mưa cường độ nặng

26°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:32/17:33

Thấp/Cao

25°

/

28°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.55 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

9.83

Bình minh / Hoàng hôn

5:32 am
5:33 pm

Bản đồ thời tiết Windy Nha Trang