Dự báo thời tiết Nha Trang - Khánh Hòa 3 ngày tới

Hiện tại
mây cụm
27°

mây cụm

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.6°/27.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  12.1%
 • Lượng mưa
  0.7 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.5°/23.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.1°/25.1°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  3.29 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:07/17:47
T4 08/02
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.1°/28.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  54.8%
 • Lượng mưa
  1.41 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.4°/24.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22°/26.2°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  3.79 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:07/17:47
T5 09/02
mây cụm
28°

mây cụm

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.5°/28.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  20%
 • Lượng mưa
  0.2 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.9°/23°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/26.5°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  4.06 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:07/17:47

Nhiệt độ và khả năng có mưa Nha Trang - Khánh Hòa 3 ngày tới

Lượng mưa Nha Trang - Khánh Hòa 3 ngày tới

Thời tiết Nha Trang

bầu trời quang đãng

25°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

06:07/17:47

nhiệt độ

Thấp/Cao

21°

/

27°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.74 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:07 am
5:47 pm

Bản đồ thời tiết Windy Nha Trang