Dự báo thời tiết Huyện Khánh Vĩnh - Khánh Hòa 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.2°/30.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  31.7%
 • Lượng mưa
  0.61 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.4°/27.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.9°/28.2°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.24 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:40/17:54
T7 01/04
mây đen u ám
30°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.2°/30.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  9.4%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.4°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.2°/28.5°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.07 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:40/17:54
CN 02/04
bầu trời quang đãng
30°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.7°/30.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  0.5%
 • Lượng mưa
  0.3 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30°/24.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.7°/28.6°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.58 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:39/17:54
T2 03/04
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.7°/31.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  40.1%
 • Lượng mưa
  0.63 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31°/25.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/29.8°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.96 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:38/17:54
T3 04/04
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.2°/31.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  32%
 • Lượng mưa
  1.15 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.1°/25.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.1°/29.4°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  5.38 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:38/17:54

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Khánh Vĩnh - Khánh Hòa 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Khánh Vĩnh - Khánh Hòa 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Khánh Vĩnh

mây cụm

27°

mây cụm

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

05:40/17:54

Thấp/Cao

23°

/

30°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.68 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:40 am
5:54 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Khánh Vĩnh