Dự báo thời tiết Huyện Khánh Vĩnh - Khánh Hòa 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.5°/31.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  92.9%
 • Lượng mưa
  5.43 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31°/25.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.8°/27°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.39 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:32/17:36
T5 28/09
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.8°/30.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98.5%
 • Lượng mưa
  6.56 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.4°/25.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.9°/26.1°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  3.03 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:32/17:35
T6 29/09
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.4°/29°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  63%
 • Lượng mưa
  2.63 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.3°/25.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.1°/28.3°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.53 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:32/17:35
T7 30/09
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.4°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  8.91 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.1°/26.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.2°/29.8°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.33 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:32/17:34
CN 01/10
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.7°/30.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  7.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.1°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/29.3°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.64 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:32/17:33

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Khánh Vĩnh - Khánh Hòa 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Khánh Vĩnh - Khánh Hòa 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Khánh Vĩnh

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

05:32/17:36

Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.31 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

2.51

Bình minh / Hoàng hôn

5:32 am
5:36 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Khánh Vĩnh