Dự báo thời tiết Huyện Khánh Vĩnh - Khánh Hòa 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:54 pm

Gió
3.95 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:54 pm

Gió
3.78 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:54 pm

Gió
3.48 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:54 pm

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:54 pm

Gió
3.4 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:54 pm

Gió
3.03 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:54 pm

Gió
3.69 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:54 pm

Gió
5.32 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:54 pm

Gió
5.68 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:54 pm

Gió
6.12 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:54 pm

Gió
5.22 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:54 pm

Gió
4.47 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:54 pm

Gió
4.08 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:54 pm

Gió
3.68 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:54 pm

Gió
3.5 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 5:55 pm

Gió
3.06 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 5:55 pm

Gió
2.61 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 5:55 pm

Gió
3.16 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 5:55 pm

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 5:55 pm

Gió
3.09 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 5:55 pm

Gió
3.32 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 5:55 pm

Gió
3.84 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 5:55 pm

Gió
3.44 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 5:55 pm

Gió
2.32 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:26 am / 5:56 pm

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:26 am / 5:56 pm

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 5:56 pm

Gió
2.65 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 5:56 pm

Gió
4.47 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:24 am / 5:56 pm

Gió
4.34 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:24 am / 5:56 pm

Gió
4.23 km/h
Độ ẩm

63%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Khánh Vĩnh - Khánh Hòa 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Khánh Vĩnh - Khánh Hòa 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Khánh Vĩnh

mây đen u ám

31°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

05:40/17:54

Thấp/Cao

23°

/

31°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.19 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

8.28

Bình minh / Hoàng hôn

5:40 am
5:54 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Khánh Vĩnh