Dự báo thời tiết Huyện Khánh Vĩnh - Khánh Hòa 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:54 pm

Gió
3.59 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:54 pm

Gió
3.72 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:54 pm

Gió
3.6 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:54 pm

Gió
3.48 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:54 pm

Gió
3.97 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:54 pm

Gió
3.8 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:54 pm

Gió
4.72 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:54 pm

Gió
5.54 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:54 pm

Gió
5.6 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:54 pm

Gió
4.6 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:54 pm

Gió
2.94 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:54 pm

Gió
2.59 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:54 pm

Gió
2.18 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:54 pm

Gió
2.66 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:54 pm

Gió
3.56 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:54 pm

Gió
3.42 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:54 pm

Gió
3.76 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:54 pm

Gió
4.33 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:54 pm

Gió
3.96 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:54 pm

Gió
3.92 km/h
Độ ẩm

57%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Khánh Vĩnh - Khánh Hòa 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Khánh Vĩnh - Khánh Hòa 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Khánh Vĩnh

mây cụm

25°

mây cụm

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:46/17:54

Thấp/Cao

24°

/

30°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.68 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:46 am
5:54 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Khánh Vĩnh