Dự báo thời tiết Huyện Khánh Vĩnh - Khánh Hòa 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:54 pm

Gió
3.95 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:54 pm

Gió
3.78 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:54 pm

Gió
3.48 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:54 pm

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:54 pm

Gió
3.4 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:54 pm

Gió
3.03 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:54 pm

Gió
3.69 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:54 pm

Gió
5.32 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:54 pm

Gió
5.68 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:54 pm

Gió
6.12 km/h
Độ ẩm

65%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Khánh Vĩnh - Khánh Hòa 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Khánh Vĩnh - Khánh Hòa 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Khánh Vĩnh

mây cụm

31°

mây cụm

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

05:40/17:54

Thấp/Cao

23°

/

31°

Độ ẩm

64%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.85 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

11.2

Bình minh / Hoàng hôn

5:40 am
5:54 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Khánh Vĩnh