Dự báo thời tiết Huyện Diên Khánh - Khánh Hòa 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.8°/33.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  70.7%
 • Lượng mưa
  5.35 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33°/29°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.4°/29.4°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  5.25 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 20/05
mưa cường độ nặng
33°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.1°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  44.81 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.9°/26.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/29.2°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  6.52 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 21/05
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.4°/32.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  8.18 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.6°/28°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.6°/29.1°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.93 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 22/05
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.2°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  83%
 • Lượng mưa
  4.51 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.6°/27.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.4°/30.7°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.14 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 23/05
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/31.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  49.8%
 • Lượng mưa
  5.77 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.5°/27.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  3.74 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Diên Khánh - Khánh Hòa 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Diên Khánh - Khánh Hòa 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Diên Khánh

mưa cường độ nặng

28°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

26°

/

33°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.76 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Diên Khánh