Dự báo thời tiết Huyện Diên Khánh - Khánh Hòa 5 ngày tới

Hiện tại
mây thưa
30°

mây thưa

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.9°/32.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -1%
 • Lượng mưa
  0.4 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.9°/23°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.3°/29.3°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.1 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:54
CN 26/03
mây rải rác
29°

mây rải rác

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.3°/30.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  0.5%
 • Lượng mưa
  0.2 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.6°/24.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.3°/28.8°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.9 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:54
T2 27/03
mây thưa
30°

mây thưa

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.3°/30.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  6.9%
 • Lượng mưa
  1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.5°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.3°/28.1°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.11 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:54
T3 28/03
mây rải rác
30°

mây rải rác

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.4°/30.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  6.3%
 • Lượng mưa
  0.5 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.9°/25.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.8°/29.9°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  3.82 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:42/17:54
T4 29/03
mây đen u ám
29°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/29°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  34.2%
 • Lượng mưa
  0.4 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.3°/24.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.4°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  4.93 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:41/17:54

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Diên Khánh - Khánh Hòa 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Diên Khánh - Khánh Hòa 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Diên Khánh

bầu trời quang đãng

32°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

05:44/17:54

Thấp/Cao

23°

/

32°

Độ ẩm

57%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.1 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

8.79

Bình minh / Hoàng hôn

5:44 am
5:54 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Diên Khánh