Dự báo thời tiết Huyện Diên Khánh - Khánh Hòa 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:33 pm

Gió
1.49 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:32 pm

Gió
1.65 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:31 pm

Gió
2.52 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:31 pm

Gió
2.52 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:30 pm

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:30 pm

Gió
2.66 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:29 pm

Gió
2.76 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:28 pm

Gió
3.18 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:28 pm

Gió
4.25 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:27 pm

Gió
2.57 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:26 pm

Gió
1.84 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:26 pm

Gió
2.51 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:25 pm

Gió
3.46 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:25 pm

Gió
3.61 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:24 pm

Gió
4.68 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:24 pm

Gió
5.61 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:23 pm

Gió
6.15 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:23 pm

Gió
4.85 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:22 pm

Gió
3.08 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:22 pm

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Diên Khánh - Khánh Hòa 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Diên Khánh - Khánh Hòa 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Diên Khánh

mưa cường độ nặng

26°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:32/17:33

Thấp/Cao

25°

/

28°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.55 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

9.83

Bình minh / Hoàng hôn

5:32 am
5:33 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Diên Khánh