Dự báo thời tiết Huyện Diên Khánh - Khánh Hòa 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
4.64 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
4.94 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
5.34 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
4.4 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
4.11 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
4 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
4.28 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
4.54 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
6.06 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
6.96 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
6.36 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
5.48 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
6.62 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:03 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
7.46 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:03 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
7.64 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Diên Khánh - Khánh Hòa 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Diên Khánh - Khánh Hòa 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Diên Khánh

mây thưa

27°

mây thưa

Cảm giác như 30°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:07/17:46

nhiệt độ

Thấp/Cao

21°

/

27°

độ ẩm

Độ ẩm

82%

áp suất

Áp suất

1010 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.32 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

24°

uv

UV

0.2

Bình minh / Hoàng hôn

6:07 am
5:46 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Diên Khánh