Dự báo thời tiết Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:38 pm

Gió
5.17 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:37 pm

Gió
7.12 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:36 pm

Gió
7.12 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:35 pm

Gió
6 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:35 pm

Gió
4.33 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:34 pm

Gió
3.36 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

26°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:33 pm

Gió
3.75 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:33 pm

Gió
3.75 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:32 pm

Gió
3.23 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:31 pm

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:31 pm

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:30 pm

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:30 pm

Gió
2.87 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:29 pm

Gió
5.38 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:28 pm

Gió
7.93 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:28 pm

Gió
8.38 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

27°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:27 pm

Gió
7.07 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:26 pm

Gió
4.26 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:26 pm

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:25 pm

Gió
3.62 km/h
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Cam Lâm

mưa nhẹ

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

05:32/17:38

Thấp/Cao

25°

/

30°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.45 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

3.33

Bình minh / Hoàng hôn

5:32 am
5:38 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Cam Lâm