Dự báo thời tiết Cam Ranh - Khánh Hòa 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  39.3%
 • Lượng mưa
  0.26 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.3°/29.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.9°/31.3°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.05 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 26/05
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27°/33.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  85.5%
 • Lượng mưa
  3.88 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.9°/27.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27°/31.7°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  4.38 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 27/05
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.4°/34°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  79.5%
 • Lượng mưa
  2.01 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.5°/28.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.2°/31.5°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  5.27 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 28/05
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.4°/34.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  63.3%
 • Lượng mưa
  2.06 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.3°/28°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.2°/32.1°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  4.12 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 29/05
mây đen u ám
30°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.1°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  59.3%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.3°/29.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.7°/32.8°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.41 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Cam Ranh - Khánh Hòa 5 ngày tới

Lượng mưa Cam Ranh - Khánh Hòa 5 ngày tới

Thời tiết Cam Ranh

mây đen u ám

31°

mây đen u ám

Cảm giác như 38°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

26°

/

32°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.49 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Cam Ranh