Dự báo thời tiết Cam Ranh - Khánh Hòa 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
3.76 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
4.24 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
3.93 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
3.07 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
2.83 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
3.52 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
3.99 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
5.69 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
6.35 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
5.12 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
5.1 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
4.87 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
4.82 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
4.75 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
6.14 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

53%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Cam Ranh - Khánh Hòa 15 ngày tới

Lượng mưa Cam Ranh - Khánh Hòa 15 ngày tới

Thời tiết Cam Ranh

mây rải rác

24°

mây rải rác

Cảm giác như 25°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:41/17:54

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

30°

độ ẩm

Độ ẩm

91%

áp suất

Áp suất

1011 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.85 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

22°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:41 am
5:54 pm

Bản đồ thời tiết Windy Cam Ranh