Dự báo thời tiết Khánh Hòa 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
3.95 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
3.78 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
3.48 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
2.84 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
3.4 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
3.03 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
3.69 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
5.32 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
5.68 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
6.12 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
5.22 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
4.47 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
4.08 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
3.68 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
3.5 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

54%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Khánh Hòa 15 ngày tới

Lượng mưa Khánh Hòa 15 ngày tới

Thời tiết Khánh Hòa

mây đen u ám

31°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:40/17:54

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

31°

độ ẩm

Độ ẩm

67%

áp suất

Áp suất

1009 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.23 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

24°

uv

UV

8.28

Bình minh / Hoàng hôn

5:40 am
5:54 pm

Bản đồ thời tiết Windy Khánh Hòa