Dự báo thời tiết Khánh Hòa 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:33 pm

Gió
2.51 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:33 pm

Gió
1.58 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

28°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:32 pm

Gió
1.69 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:31 pm

Gió
2.1 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:31 pm

Gió
1.7 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:30 pm

Gió
2.51 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:30 pm

Gió
2.38 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:29 pm

Gió
2.86 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:28 pm

Gió
2.4 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:28 pm

Gió
1.6 km/h
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Khánh Hòa 10 ngày tới

Lượng mưa Khánh Hòa 10 ngày tới

Thời tiết Khánh Hòa

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

05:32/17:33

Thấp/Cao

25°

/

30°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.25 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

5.2

Bình minh / Hoàng hôn

5:32 am
5:33 pm

Bản đồ thời tiết Windy Khánh Hòa