Dự báo thời tiết Khánh Hòa 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 5:47 pm

Gió
4.73 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 5:47 pm

Gió
4.89 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 5:47 pm

Gió
4.21 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 5:48 pm

Gió
3.67 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 5:48 pm

Gió
3.41 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 5:48 pm

Gió
2.82 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 5:49 pm

Gió
2.78 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 5:49 pm

Gió
3.59 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 5:49 pm

Gió
5.63 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 5:49 pm

Gió
5.76 km/h
Độ ẩm

63%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Khánh Hòa 10 ngày tới

Lượng mưa Khánh Hòa 10 ngày tới

Thời tiết Khánh Hòa

mây thưa

22°

mây thưa

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

06:07/17:47

Thấp/Cao

22°

/

27°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.45 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:07 am
5:47 pm

Bản đồ thời tiết Windy Khánh Hòa