Khán giả đội mưa, trèo rào xem chọi trâu ở Đồ Sơn

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn (Hải Phòng) năm nay, ban tổ chức không bán vé mà mở cửa miễn phí cho người dân. Vì vậy, trước thời điểm khai mạc khoảng 15 phút, các khán đài đã kín chỗ.

Trả lời

Bạn quên chưa bình luận kìa!
Xin vui lòng cho biết tên của bạn