Dự báo thời tiết Hồ Chí Minh

26°/ 26°

Mây thưa

Mây thưa
CN
Ngày 10/12
Mưa vừa
23° | 32°
mây rải rác
T2
Ngày 11/12
Mưa vừa
23° | 33°
mây cụm
T3
Ngày 12/12
Mưa vừa
24° | 31°
mây đen u ám
T4
Ngày 13/12
Mưa vừa
24° | 33°
mưa nhẹ
T5
Ngày 14/12
Mưa vừa
24° | 33°
mây cụm
T6
Ngày 15/12
Mưa vừa
24° | 34°
mây cụm
T7
Ngày 16/12
Mưa vừa
25° | 33°
mưa nhẹ