Dự báo thời tiết Đà Nẵng

31°/ 38°

Mây thưa

Mây thưa
CN
Ngày 19/05
Mưa vừa
26° | 32°
mưa vừa
T2
Ngày 20/05
Mưa vừa
26° | 31°
mưa vừa
T3
Ngày 21/05
Mưa vừa
26° | 29°
mưa vừa
T4
Ngày 22/05
Mưa vừa
26° | 29°
mưa nhẹ
T5
Ngày 23/05
Mưa vừa
26° | 28°
mưa nhẹ