Thiên nhiên bất thường, gió bão là mối đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của ngư dân, tàu thuyền khi hoạt động khai thác thủy sản xa bờ, vì vậy những kỹ năng ứng phó khi gặp áp thấp nhiệt đới, gió bão trên biển là rất cần thiết với ngư dân.

Đồ[-]hoạ:Hướng[-]dẫn[-]tàu,[-]thuyền[-]tránh[-]trú[-]bão[-]an[-]toàn

Trả lời

Bạn quên chưa bình luận kìa!
Xin vui lòng cho biết tên của bạn