Thời tiết Hưng Yên theo giờ

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.8

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.71 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.01

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.01 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

8.384 km

UV

6.23

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.02 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

8.266 km

UV

4.87

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.1 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.41

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.16 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.99

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.56 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.15

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.69 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.72

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.48 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.21 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.6 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.17 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.96 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.38 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.58 km/h
Độ ẩm

96%

CN 19/05
Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.47 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.76 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.24 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.91 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.48 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.09

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.64 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.48

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.57

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.79

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.66

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.32

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.49

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.12

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.7

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.51 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.66

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
3.44 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.08

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
3.75 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.5

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
3.96 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.11

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
3.88 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
3.01 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.5 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.64 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.82 km/h
Độ ẩm

96%

T2 20/05
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.54 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.26 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.09 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.47 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.04

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.22

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.26 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.85

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.43 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.04

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

94%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hưng Yên trong 12h tới

Thời tiết Hưng Yên

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.71 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

4.8

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Hưng Yên