Dự báo thời tiết Huyện Yên Mỹ - Hưng Yên 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.1°/22°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  87.9%
 • Lượng mưa
  2.08 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.1°/21.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.8°/22.8°
 • pressure
  Áp suất
  1014 hPa
 • wind
  Gió
  4.33 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:50
T5 09/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.2°/24.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  68.9%
 • Lượng mưa
  1.76 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.2°/21.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.8°/22.3°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  4.45 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:50
T6 10/02
mây đen u ám
22°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22°/23.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  20.2%
 • Lượng mưa
  0.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23°/21.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.6°/22.6°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.09 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:28/17:51
T7 11/02
mây đen u ám
27°

mây đen u ám

Cảm giác như 28°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.6°/27.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  1.4%
 • Lượng mưa
  0.8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.2°/23.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.3°/23.3°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  6.68 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:28/17:51
CN 12/02
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.1°/26.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  23.8%
 • Lượng mưa
  1.24 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.5°/23.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.4°/23.8°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.51 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:27/17:52

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Yên Mỹ - Hưng Yên 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Yên Mỹ - Hưng Yên 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Yên Mỹ

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

06:29/17:50

Thấp/Cao

20°

/

22°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.33 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

1.1

Bình minh / Hoàng hôn

6:29 am
5:50 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Yên Mỹ