Dự báo thời tiết Huyện Yên Mỹ - Hưng Yên 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96.7%
 • Lượng mưa
  18.67 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.2°/25.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.8°/29.9°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.58 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:50
T3 26/09
mưa vừa
25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/26.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  26.01 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.4°/24.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/25°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  5.35 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:49
T4 27/09
mưa rất nặng
24°

mưa rất nặng

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.2°/24°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  130.71 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.2°/23.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23°/24.1°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  5.57 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:48
T5 28/09
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.9°/31.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  2.68 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.1°/26.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/31.1°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.64 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:47
T6 29/09
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.5°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  7.98 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.4°/26.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.2°/30.8°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.24 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:46

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Yên Mỹ - Hưng Yên 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Yên Mỹ - Hưng Yên 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Yên Mỹ

mưa cường độ nặng

28°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 32°

Bình minh/Hoàng hôn

05:45/17:50

Thấp/Cao

24°

/

31°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.57 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

4.29

Bình minh / Hoàng hôn

5:45 am
5:50 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Yên Mỹ