Dự báo thời tiết Huyện Yên Mỹ - Hưng Yên 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:09 pm

Gió
3.09 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:09 pm

Gió
2.58 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:09 pm

Gió
3.47 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:10 pm

Gió
4.46 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:10 pm

Gió
5.34 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:10 pm

Gió
3.61 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

19°/18°

temperature
Sáng/tối

22°/18°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:10 pm

Gió
5.48 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

18°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:11 pm

Gió
3.75 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

20°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:11 pm

Gió
2.77 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:11 pm

Gió
2.94 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:12 pm

Gió
2.62 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:12 pm

Gió
2.82 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:12 pm

Gió
2.25 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:12 pm

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:13 pm

Gió
4.27 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:13 pm

Gió
4.67 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:13 pm

Gió
3.86 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:14 pm

Gió
4.25 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:14 pm

Gió
4.04 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:14 pm

Gió
3.18 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:15 pm

Gió
4.31 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:15 pm

Gió
4.73 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:15 pm

Gió
5.26 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:16 pm

Gió
3.7 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:16 pm

Gió
3 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:16 pm

Gió
3.03 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

25°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:17 pm

Gió
4.4 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/19°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:17 pm

Gió
4.88 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:18 pm

Gió
3.89 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:18 pm

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Yên Mỹ - Hưng Yên 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Yên Mỹ - Hưng Yên 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Yên Mỹ

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

05:51/18:09

Thấp/Cao

19°

/

24°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.4 km/h

Điểm ngưng

18°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:51 am
6:09 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Yên Mỹ