Dự báo thời tiết Huyện Yên Mỹ - Hưng Yên 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:50 pm

Gió
2.82 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:50 pm

Gió
3.33 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

19°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/19°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:51 pm

Gió
3.54 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

21°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:51 pm

Gió
2.46 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:52 pm

Gió
3.54 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:52 pm

Gió
4.14 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

19°/17°

temperature
Sáng/tối

20°/18°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:53 pm

Gió
4.87 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

16°/14°

temperature
Sáng/tối

16°/15°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:53 pm

Gió
4.73 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

15°/14°

temperature
Sáng/tối

14°/14°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:54 pm

Gió
4.36 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

15°/14°

temperature
Sáng/tối

13°/14°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:54 pm

Gió
4.29 km/h
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Yên Mỹ - Hưng Yên 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Yên Mỹ - Hưng Yên 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Yên Mỹ

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

06:29/17:50

Thấp/Cao

20°

/

22°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.23 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

1.96

Bình minh / Hoàng hôn

6:29 am
5:50 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Yên Mỹ