Dự báo thời tiết Huyện Văn Giang - Hưng Yên 3 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28°/38.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  32.3%
 • Lượng mưa
  1.19 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.1°/29.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  29.3°/35.8°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  4.07 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:36
T2 12/06
mưa nhẹ
36°

mưa nhẹ

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27°/38.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  66%
 • Lượng mưa
  1.67 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.1°/28.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.1°/32.1°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  5.46 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:36
T3 13/06
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.3°/29.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  94.9%
 • Lượng mưa
  2.7 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.2°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.1°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  3.22 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:36

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Văn Giang - Hưng Yên 3 ngày tới

Lượng mưa Huyện Văn Giang - Hưng Yên 3 ngày tới

Thời tiết Huyện Văn Giang

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

05:14/18:36

nhiệt độ

Thấp/Cao

28°

/

38°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.84 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

1.05

Bình minh / Hoàng hôn

5:14 am
6:36 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Văn Giang