Dự báo thời tiết Huyện Văn Giang - Hưng Yên 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

25°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:07 pm

Gió
4.06 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:08 pm

Gió
3.76 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

19°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/19°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:08 pm

Gió
3.46 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

20°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:08 pm

Gió
2.89 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:08 pm

Gió
2.69 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:09 pm

Gió
2.69 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:09 pm

Gió
2.72 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:09 pm

Gió
4.55 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:10 pm

Gió
4.84 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:10 pm

Gió
3.34 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

23°/21°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:10 pm

Gió
4.53 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:10 pm

Gió
3.27 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:11 pm

Gió
1.34 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:11 pm

Gió
3.17 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:11 pm

Gió
2.4 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:12 pm

Gió
3.36 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:12 pm

Gió
4.9 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:12 pm

Gió
4.87 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:12 pm

Gió
4.21 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:13 pm

Gió
3.77 km/h
Độ ẩm

63%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Văn Giang - Hưng Yên 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Văn Giang - Hưng Yên 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Văn Giang

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:55/18:07

Thấp/Cao

22°

/

26°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.21 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

1.9

Bình minh / Hoàng hôn

5:55 am
6:07 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Văn Giang