Dự báo thời tiết Huyện Văn Giang - Hưng Yên 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:10 pm

Gió
4.48 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:10 pm

Gió
5.75 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:10 pm

Gió
5.5 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:10 pm

Gió
5.14 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

28°/20°

temperature
Sáng/tối

26°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:11 pm

Gió
6.02 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:11 pm

Gió
4.4 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:11 pm

Gió
3.04 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:12 pm

Gió
2.8 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:12 pm

Gió
4.6 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:12 pm

Gió
5.19 km/h
Độ ẩm

63%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Văn Giang - Hưng Yên 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Văn Giang - Hưng Yên 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Văn Giang

mây cụm

23°

mây cụm

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

05:48/18:10

Thấp/Cao

23°

/

31°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.18 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:48 am
6:10 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Văn Giang