Dự báo thời tiết Huyện Văn Giang - Hưng Yên 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:44 pm

Gió
2.62 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:43 pm

Gió
2.4 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:42 pm

Gió
1.98 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:41 pm

Gió
2.54 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:41 pm

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:40 pm

Gió
2.07 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:39 pm

Gió
1.99 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:38 pm

Gió
3.57 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:37 pm

Gió
3.94 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:36 pm

Gió
3.44 km/h
Độ ẩm

63%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Văn Giang - Hưng Yên 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Văn Giang - Hưng Yên 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Văn Giang

bầu trời quang đãng

29°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

05:46/17:44

Thấp/Cao

25°

/

33°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.64 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

4.28

Bình minh / Hoàng hôn

5:46 am
5:44 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Văn Giang