Dự báo thời tiết Huyện Tiên Lữ - Hưng Yên 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:07 pm

Gió
4.94 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

25°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:07 pm

Gió
4.61 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:08 pm

Gió
3.49 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

20°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:08 pm

Gió
3.54 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

22°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:08 pm

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:08 pm

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/22°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:09 pm

Gió
3.64 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:09 pm

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:09 pm

Gió
3.11 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:10 pm

Gió
3.86 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:10 pm

Gió
2.8 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:10 pm

Gió
4.92 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:10 pm

Gió
4.38 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:11 pm

Gió
4.66 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:11 pm

Gió
4.72 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:11 pm

Gió
5.07 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:12 pm

Gió
3.75 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:12 pm

Gió
3.81 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:12 pm

Gió
4.72 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:12 pm

Gió
5.84 km/h
Độ ẩm

38%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tiên Lữ - Hưng Yên 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Tiên Lữ - Hưng Yên 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Tiên Lữ

bầu trời quang đãng

25°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:56/18:07

Thấp/Cao

22°

/

37°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.18 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:56 am
6:07 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tiên Lữ