Thời tiết Huyện Phù Cừ - Hưng Yên theo giờ

Áp suất

1024 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.46

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.33 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1024 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.92

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1024 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.78

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.1 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1023 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.54

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.55

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.6 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.3

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.85 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.92

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.23 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.05

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.36 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.2

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.25 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
2.82 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
3.22 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
3.84 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
3.81 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
3.11 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
2.69 km/h
Độ ẩm

73%

CN 03/03
Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
2.6 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.96 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.69 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.49 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.28 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.61 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.05

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.93 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.29

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.74 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.69

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.73 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.35

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.84 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.51

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.22 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.7

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.51

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
3.08 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.31

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
3.63 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.48

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
4.29 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.63

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
4.04 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.16

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
4.48 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
4.04 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.66 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.25 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.87 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.66 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.58 km/h
Độ ẩm

92%

T2 04/03
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.74 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.34 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.17 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.83 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.67 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.89 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.07

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.09 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.3

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.58 km/h
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phù Cừ - Hưng Yên trong 12h tới

Thời tiết Huyện Phù Cừ

mây đen u ám

13°

mây đen u ám

Cảm giác như 12°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

12°

/

19°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1024 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.33 km/h

Điểm ngưng

UV

0.46

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Phù Cừ