Dự báo thời tiết Huyện Ân Thi - Hưng Yên 5 ngày tới

Hiện tại
bầu trời quang đãng
32°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.4°/33.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  17%
 • Lượng mưa
  0.4 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33°/26.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.2°/29.6°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.76 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:43
T3 03/10
mây thưa
33°

mây thưa

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.2°/34.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.3%
 • Lượng mưa
  0.7 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.1°/26.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.5°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.24 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:42
T4 04/10
mây thưa
33°

mây thưa

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/34.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.9%
 • Lượng mưa
  0.4 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.9°/26.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.9°/30.8°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.3 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:41
T5 05/10
mây thưa
33°

mây thưa

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.7°/34.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  12.6%
 • Lượng mưa
  0.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.3°/27.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.7°/32.8°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  3.42 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:41
T6 06/10
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.7°/31.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  70.2%
 • Lượng mưa
  4 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.5°/30.3°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.3 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:40

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ân Thi - Hưng Yên 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Ân Thi - Hưng Yên 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Ân Thi

mây cụm

26°

mây cụm

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:46/17:43

Thấp/Cao

24°

/

33°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.23 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:46 am
5:43 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Ân Thi