Dự báo thời tiết Huyện Ân Thi - Hưng Yên 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.7°/24.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  4.73 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22°/20°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.9°/22.8°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  5.2 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:30/17:48
T2 06/02
mây đen u ám
23°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.6°/26.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  19.1%
 • Lượng mưa
  0.4 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23°/22°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.8°/23.4°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  5.3 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:30/17:49
T3 07/02
mây đen u ám
22°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.4°/23.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  11.6%
 • Lượng mưa
  0.2 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.5°/21.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.7°/21.3°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.74 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:30/17:49
T4 08/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21°/23°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  87.1%
 • Lượng mưa
  3.08 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.3°/21.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.9°/22°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.38 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:50
T5 09/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.1°/23.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  63.1%
 • Lượng mưa
  1.13 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.6°/21.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21°/22.6°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.18 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:50

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ân Thi - Hưng Yên 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Ân Thi - Hưng Yên 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Ân Thi

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

06:30/17:48

Thấp/Cao

20°

/

24°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.38 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:30 am
5:48 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Ân Thi