Dự báo thời tiết Huyện Ân Thi - Hưng Yên 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:07 pm

Gió
5.77 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:07 pm

Gió
3.69 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

24°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:07 pm

Gió
3.67 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:08 pm

Gió
3.13 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:08 pm

Gió
2.81 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

22°/19°

temperature
Sáng/tối

22°/21°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:08 pm

Gió
4.16 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:08 pm

Gió
3.51 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:09 pm

Gió
2.73 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:09 pm

Gió
2.99 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:09 pm

Gió
2.87 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:10 pm

Gió
3.89 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

25°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:10 pm

Gió
5.32 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:10 pm

Gió
3.55 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:10 pm

Gió
2.79 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:11 pm

Gió
3.29 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:11 pm

Gió
4.32 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:11 pm

Gió
5.05 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:12 pm

Gió
4.92 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:12 pm

Gió
4.72 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:12 pm

Gió
4.37 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:12 pm

Gió
4.57 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:13 pm

Gió
4.93 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:13 pm

Gió
4.22 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:13 pm

Gió
3.42 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

24°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:14 pm

Gió
4.9 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

25°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:14 pm

Gió
4.9 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

26°/17°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:14 pm

Gió
3.13 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:15 pm

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:15 pm

Gió
4.44 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:15 pm

Gió
3.44 km/h
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ân Thi - Hưng Yên 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Ân Thi - Hưng Yên 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Ân Thi

bầu trời quang đãng

36°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 38°

Bình minh/Hoàng hôn

05:57/18:07

Thấp/Cao

22°

/

37°

Độ ẩm

35%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

7.28 km/h

Điểm ngưng

18°

UV

4.5

Bình minh / Hoàng hôn

5:57 am
6:07 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Ân Thi