Dự báo thời tiết Huyện Ân Thi - Hưng Yên 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
3 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
3.69 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
4.14 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
5.58 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
4.35 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
5.96 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

19°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/19°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
5.96 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
2.7 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
2.18 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
1.96 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
3.8 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
3.87 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
2.76 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
2.7 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
2.91 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ân Thi - Hưng Yên 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Ân Thi - Hưng Yên 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Ân Thi

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:50/18:09

nhiệt độ

Thấp/Cao

20°

/

27°

độ ẩm

Độ ẩm

91%

áp suất

Áp suất

1010 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.36 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

21°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:50 am
6:09 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Ân Thi