Dự báo thời tiết Huyện Ân Thi - Hưng Yên 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:52 pm

Gió
1.7 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:51 pm

Gió
2.49 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:50 pm

Gió
2.64 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:49 pm

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:48 pm

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:47 pm

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:46 pm

Gió
1.88 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:45 pm

Gió
1.99 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:44 pm

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:43 pm

Gió
2.31 km/h
Độ ẩm

58%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ân Thi - Hưng Yên 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Ân Thi - Hưng Yên 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Ân Thi

bầu trời quang đãng

29°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

05:44/17:52

Thấp/Cao

26°

/

32°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.96 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

1.93

Bình minh / Hoàng hôn

5:44 am
5:52 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Ân Thi