Khắc phục hậu quả hạn hán vụ Đông Xuân và đắp đê Bắc Hưng Hải

Mới đây, UBND tỉnh Hưng Yên đã có Quyết định về việc hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán vụ Đông Xuân và đắp đê Bắc Hưng Hải năm 2017 – 2018.

Theo đó, Hưng Yên sẽ trích từ nguồn kinh phí TW hỗ trợ tại Quyết định số 506/QĐ-TTg ngày 10/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ số tiền 11,8 tỷ đồng hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán vụ Đông Xuân và đắp đê Bắc Hưng Hải năm 2017 – 2018 cho UBND các huyện, thành phố và Cty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh.

Tỉnh cũng yêu cầu UBND các huyện, thành phố chủ động bố trí 50% kinh phí còn lại từ nguồn ngân sách để thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ khắc phục hậu quả hạn hán vụ Đông Xuân và đắp đê Bắc Hưng Hải đảm bảo theo khối lượng đã được UBND tỉnh giao.

Trả lời

Bạn quên chưa bình luận kìa!
Xin vui lòng cho biết tên của bạn